Pohádkový dědeček:)

09.03.2017

Milé maminky, přijde mezi nás opět pohádkový dědeček, který nám přečte další pohádky pro naše nejmenší děti. Připomeňme si, že
dědeček nám přečetl pohádku O veliké řepě a ........teď si nemohu vzpomenout jak se jmenovala ta další pohádka. Kdopak nám správně odpoví název další pohádky, kterou nám přečetl dědeček?