Volná hra

Necháváme dětem prostor na volnou hru. Aktivity uzpůsobujeme momentálnímu naladění dětí. Pokud nastane hezká chvilka, kdy si děti společně hrají, necháváme je dohrát před další aktivitou. Nechybí ani chvilka na pomazlení dítěte s rodičem a krátká relaxace.