Komunitní setkávání dětí a rodičů

Trávíme aktivně čas s dětmi

Jsme dvě maminky přibližně stejně starých dětí. Jednoho dne jsme se po pár letech náhodně potkaly s druhorozenými dětmi a chtěly jsme se opět setkat a trávit aktivně čas s dětmi. A tak vznikla KOMETA! Našly jsme krásné místo ke konání pravidelných komunitních setkávání dětí a rodičů, každá máme své hobby. Andrea - já primárně distribuuji anglické knížky pro děti, ale také učím děti angličtinu. Rady - já zase cvičím FitMAMI s maminkami v Kateřinkách. Měly jsme trochu výčitky, že druhorozené děti se už jen tzv. vezou v kolejích starších sourozenců a chtěly jsme pro ně vytvořit hezké dopoledne, kde s nimi budeme aktivně trávit čas. Bez telefonů, bez neustálého utíkání k nádobí a vaření. Vše máme pro dětičky připraveno předem a můžeme se jiz dne věnovat naplno. Přijďte také s Vašimi dětmi. Navážete společně sociální kontakt, zopakujete si angličtinu, společně si zacvičíte a dozvíte se plno novinek od zajímavých hostů.

Community meet-ups of toddlers and parents

We spend quality-time together with our children

We are two mums with two children each at similar ages. Once we bumped into each other with the younger children and we wanted to meet up again and spend time actively with our children. And that´s how KOMETA started! We found a great hall where to meet regularly every Thursday 9am to 1pm. We both have our own hobbies. Andrea - I am distributing English Books for Children and Rady - I excercise with mums and children at FitMAMI in Kateřinky. We both feel guilty as we are not spending enough quality time with the second-born children, they are just being tagged along with the older siblings. So we decided to spend our time actively with no phones, no cooking, cleaning, etc. We get organised and bring our lunches to heat up, we speak and sing in English, excercise with children, play collective games and do some arts and crafts to practice their motoric skills. There is also an interesting guest each week to talk about some topic or show us some products. Come and join us!